Kablosuz Gençlik
Masaldan Animasala
Kadının Dünyası
Kendine İyi Bak
Latin Hareketi Ne Kadar Uzak?
Menajer Anneler
Diğer Idefil Konuları


KABLOSUZ GENÇLİK

Kablosuz Gençlik, gençlik segmentlerini ve gündemlerini anlamak için yapılan ve gençlerin etrafında 360 derece dönen bir araştırmadır.

Neden edinilmeli: Proje, gençlik segmentlerini ve değerlerini anlamayı, hedef kitleyi belirleyip hedef kitleye uygun iletişim elementlerini seçmeyi, dokularına aldıkları yenilikleri ve gündemlerini takip etmeyi hedeflemektedir.

Türkiye genç bir nüfustur. Nüfusun %35’i 10-29 yaş grubundadır. Bu grubun ortalama yaşı ise 23’tür. On-on yedi yaş arası ergen, on sekiz-yirmi altı yaş arası genç yetişkin olarak tanımlanmaktadır.

Yöntem:
  • 12 ilde 600 gençle kantitatif araştırma,
  • 60 gençle yarım-bir gün süren kalitatif araştırma; semioloji yöntemi ile değerleri, bir günleri, arkadaş ve aileye yaklaşımları, bugün ve geleceğe bakış açıları, en sevdikleri eşyaları, teknoloji, müzik, spor ve şehir hayatı ile ilişkileri, medya tüketimleri…
  • 1975 yılından beri olan gazetelerin taranması; gündem ve trendlerin belirlenmesi,
  • Gençlerle aynı platformu paylaşan fikir önderleri ile görüşmeler.
Fotoğraf: Nurhan Keeler Milano Tasarım Fuarı 2008
Sitemizdeki resimler ressam Yiğit Yazıcı'ya aittir.
Site Tasarım: Handan Ertaş