Kablosuz Gençlik
Masaldan Animasala
Kadının Dünyası
Kendine İyi Bak
Latin Hareketi Ne Kadar Uzak?
Menajer Anneler
Diğer Idefil Konuları


KENDİNE İYİ BAK

Bütüncül sağlık yaklaşımları Türkiye ve dünyadaki holistik sağlık yaklaşımını anlamak için yapılan bir araştırmadır.

Neden edinilmeli: Son yıllarda dünyada “kaçış” trendi gözlenmektedir. Artan stres dozu ve sağlıksız beslenme “doğaya dönüş”ü ve “beden-akıl-ruh bütünlüğüne dayalı” holistik yaklaşımı gündeme getirmektedir. Organik, kozmetik yiyecekler de holistik yaşam felsefesinin önemli bir parçasıdır. Değişen yaşam tarzı, iklim koşulları, bütüncül yaklaşımlar tüketim ihtiyaçlarının ve üretimin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Yöntem:
  • 12 ilden 532 orta ve üst sosyo-ekonomik statüdeki tüketiciyle yüz yüze görüşmeler,
  • Organik ve kozmetik gıda üreticileri, dağıtıcıları ve bu alanda etkinlik gösteren STK’larla derinlemesine görüşmeler,
  • Masa başı çalışmasıyla dünyadan ve Türkiye’den belgelerin taranıp istatistiki verilerin bir araya getirilmesi; üretim, pazarlama aşamasında karşılaşılan sorunlar, Türkiye organik gıda pazarının dünü, bugünü ve yarını, sektörün gelişmesi için neler yapılması gerektiği,
  • Ekoloji Fuar ziyaretleri.
Fotoğraf: Nurhan Keeler Milano Tasarım Fuarı 2008
Sitemizdeki resimler ressam Yiğit Yazıcı'ya aittir.
Site Tasarım: Handan Ertaş